Jordánsko - po stopách biblických příběhů ***

14 Petra - The JordanTourism Board
termín dle vlastního výběru
od 43 520 Kč

Privátní zájezd již od 2 osob.

Ubytování

Amman: Rum nebo Red Rose Hotel | Petra: Edom Hotel | Všechny rezervace ubytování, transferů, programů apod. provádíme předem ihned po sepsání smlouvy o zájezdu. V případě obsazenosti hotelů bude nabídnuto ubytování stejné kategorie.

Strava

7x polopenze

Navštívená místa

 • Hora Nebo
  Hora Nebo
  Hora Nebo
  817 metrů vysoká hora je neodmyslitelně spjatá s Mojžíšem, který odsud předtím, než zemřel, spatřil zaslíbenou zemi. Dnes zde na tuto památku stojí byzantská kaple a také moderní památník. Kaple je od konce 20. století spravována františkánským řádem a vždy platila za významné poutní místo. Právě zde bylo nalezeno mnoho církevních pozůstatků, ale také zbytky krásných mozaik. Horu dokonce roku 2000 navštívil tehdejší papež Jan Pavel II., aby zde na důkaz míru zasadil olivovník. Z vrcholu se návštěvníkům stejně jako kdysi Mojžíšovi naskytne jedinečný výhled na okolí. Za velmi jasného dne můžete v dálce spatřit i města Jeruzalém a Jericho.
 • Jerash
  Jerash
  Jerash
  Starověké město je považováno za jeden z divů Jordánska a je také druhým nejnavštěvovanějším místem v této zemi. Městu založeném Alexandrem Makedonským, kterému přezdívají Pompeje východu, budete moci obdivovat krásné stavby z dob starého Říma, jeden z nejzachovalejších amfiteátrů nebo 160 jónských sloupů lemujících hlavní náměstí.
 • Kerak
  Kerak
  Kerak
  Slavné město s ještě slavnějším hradem Krak des Moabites uchvátí krásnou osmanskou architekturou. Město, které bylo obydlené již v době železné je zmíněno v Bibli jako místo, kam nechal akkadský král po dobytí Damašku poslat zajatce. Nejdůležitější roli ovšem město sehrálo v křižáckých bitvách. Hrad Krak des Moabites v držení křižáckých vojsk byl dlouho dobu považován za nedobytný. Až po ročním obléhání v roce 1189 se vzdal muslimům v čele se Saladinem.
 • Petra
  Petra
  Petra
  Město vytesané do pískovcových skal postavili Nabateané v 6. století př. n. l., a dodnes je toto místo opředeno tajemnem. Město, o jehož existenci dlouho věděli jen místní beduíni, přežilo za ta léta obchodní karavany, římské vojáky, zemětřesení, byzantskou nadvládu, aby pak na staletí upadlo v zapomnění, a od počátku 19. století až do dnešních dní znovu uchvátilo každého návštěvníka, který jej spatří. Město schované třemi údolími oslní krásnými chrámy, pohřebišti, spletitými chodbami nebo klenutými branami. Není se čemu divit, že je toto impozantní skalní město zapsané na seznam památek UNESCO a že bylo dokonce zařazeno na seznam novodobých divů světa.
 • Wadi Mujib
  Wadi Mujib
  Wadi Mujib
  Přírodní skvost, z historie známý spíše pod jménem Arnon, patří od roku 1987 k přírodní biosférické rezervaci. Za nejkrásnější je považován hluboký kaňon, který omývá řeka Jordán. Ta tvořila přirozenou hranici mezi severní zemí Moabů a jižní zemí Edomitů. Krásná přírodní krajina, které se za biblických časů přezdívalo Srdce Moábské je nejníže položenou rezervací, kde najdete jedinečnou přírodní vegetaci, stejně mnoho druhů stálých a stěhovavých ptáků a divoká zvířata včetně arabského leoparda nebo šakala.

Cena zahrnuje

 • letenka Praha (Vídeň) – Amman – Praha (Vídeň) vč. všech tax v obvyklé rezervační třídě
 • ubytování v hotelech dle itineráře
 • program dle itineráře
 • stravování dle itineráře
 • transfery soukromým klimatizovaným vozidlem s vlastním řidičem
 • všechny vstupy dle itineráře
 • 24-hodinová asistenční linka v Jordánsku
 • povinné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vízum do Jordánska (60 USD/1 osoba, platí se na letišti v Ammanu)
 • cestovní pojištění (na požadavek zajistíme)
 • služby anglicky hovořícího průvodce (na požadavek zajistíme)
 • nápoje a strava neuvedená v itineráři
 • příplatek za velikonoční a vánoční období
 • spropitné, osobní výdaje a fakultativní aktivity

Program zájezdu

den 1 Amman:
Přílet do Ammanu, kde se na letišti setkáte se zástupcem naší CK, který Vás odveze do Vašeho hotelu v Ammanu. Nocleh v hotelu.
Hotel, večeře.
den 2 Amman / Bethany (Betánie) / Lotova jeskyně / Mrtvé moře / Amman:
Po snídani Vás čeká první z krásných výletů po Jordánsku. Vydáte se do biblické oblasti Bethany (Betánie), kde byl podle Nového zákona v řece Jordán Janem Křtitelem pokřtěn samotný Ježíš Kristus. Poté navštívíte známou Lotovu jeskyni, kde našli podle Bible Lot a jeho dcera útočiště. Na památku byl na tomto místě postaven byzantský kostel sv. Lota. Dnešní posledním cílem bude zastávka u Mrtvého moře. Poté individuální volno na koupání a opalování u Mrtvého moře. Toto nejslanější jezero na světě se rozprostírá na nejnižším místě na zemi (400 m. pod hladinou moře) a má velice léčivé účinky. Je unikátní svým vysokým obsahem soli, díky čemuž je nemožné se v jezeře utopit. Návrat do Ammánu. Nocleh v hotelu.
Hotel, polopenze.
den 3 Amman / řeka Jabbok / Jerash (Džaraš) / Ajlun / Anjara / Mar Elias / Amman:
Po snídani se vydáte k řece Jabbok. Řeka je známá jako místo biblického boje Jákoba s andělem a následné usmíření bratrů Jákoba a Ezaua. Poté se můžete těšit na jeden z divů Jordánska starověké město Jerash (Džaraš). Městu založené Alexandrem Makedonským se přezdívá Pompeje východu a Vy zde budete moci obdivovat krásné stavby z dob starého Říma, jeden z nejzachovalejších amfiteátrů, nebo 160 jónských sloupů lemujících hlavní náměstí. Odpoledne prohlídka nedalekého hradu Aljun. Tento čtvercový hrad s věžemi byl postaven za dob Saladina a sloužil jako obrana před vojsky Křižáků. Zajímavostí je hradní heliograf, požární maják, kterým si hrady v okolí dávaly znamení o blížícím se nebezpečí. Na programu je dnes také Anjara, poutní místo, kudy šel Ježíš Kristus se svou matkou cestou z Jeruzaléma do Galileje a kde se nachází jeskyně, ve které podle legendy odpočívali. Navštívíte památný kostel s unikátní dřevěnou sochou Panny Marie s malým Ježíškem. Na závěr dnešního dne zavítáte do místa Tall Mar Elias, domova proroka Eliáše. Dnes zde stojí jeden z největších byzantských kostelů v zemi. Místo platí také za naleziště mnoha náboženských předmětů. Nocleh.
Hotel, polopenze.
den 4 Amman / Salt / Pella / Um Qays / Amman:
Po snídani se můžete těšit na prohlídku města Salt známé svou jedinečnou osmanskou architekturou. Prohlédnete si tradiční osmanské domy s velkými okny, minarety a kostely. Tato oblast je známá také jako místo spočinutí proroka Jakoba. Poté se vydáte do města Pella, jednoho z nejstarších měst v Jordánsku. Toho bohaté archeologické naleziště vydalo mnoho starověkých památek, i když značná část je ještě stále ukryta. Další zastávkou bude město Um Qays, které se pyšní dochovanými chrámy, kolonádami a amfiteátrem. Traduje se, že právě v Um Qays, které bylo v biblických dobách známé spíše pod názvem Gadara vykonal Ježíš jeden ze zázraků, když vyhnal ďábla ze dvou posedlých mužů do stáda prasat. K večeru návrat do Ammanu, nocleh.
Hotel, polopenze.
den 5 Amman / Hisban / Madaba / Nebo / Mukhayt / Mukawir / Ma´In / Amman:
Po snídani odjezd do města Hisban, biblického Chišbónu s jedinečnými archeologickými vykopávkami jako je obrovská vodní nádrž nebo raně křesťanské kostely. Fascinující zastávkou bude jistě město Madaba, kde Vás okouzlí jedinečné mozaiky z byzantského období včetně slavné Madabské mapy. Krásy přírody si vychutnáte při jedinečném výhledu z hory Nebo. Dnes zde na tuto památku Mojžíše, který odsud spatřil zaslíbenou zemi, stojí byzantská kaple a moderní památník. Kousek odsud leží Mukhayt, kam poté zavítáte. Toto biblické město se kdysi topilo v krvi, když král Mescha zabil 7000 Izraelitů. Dnes jsou zde k vidění nádherné mozaiky. V druhé polovině dne také navštívíte historické město Mukawir, ze Svatého písma známé jako Machaerus. Město je spjato s Janem Křitelem, který zde byl vězněn a na přání princezny Salome popraven. Čeká Vás nejen nádherný výhled, ale i zbytky starověkého paláce. Dnešní výlet zakončíte nedaleko odsud u místa Ma ´In s množstvím horkých pramenů a vodopádů, které navštěvoval i sám král Herodes. Odjezd do Ammanu, nocleh.
Hotel, polopenze.
den 6 Amman / Dhiban / Um Ar Rassas / Wadi Mujib / Rabba / Kerak / Petra:
Po snídani výprava do biblického města Dibon, dnešního Dhibanu, významného archeologického naleziště. Vaše další kroky povedou k dalšímu archeologickému nalezišti městu Um Ar Rassas, o kterém jen nejen zmínka ve Starém a Novém zákoně, ale po dlouhou dobu ukrývalo jedinečné artefakty včetně jedinečných mozaikových podlah. Na Vaší další zastávce budete moci obdivovat přírodní skvost, biosférickou rezervaci Wadi Mujib. Za nejkrásnější je považován hluboký kaňon, který omývá řeka Jordán. Přes osadu Rabba se starodávnými římskými ruinami se dostanete až ke slavnému městu Kerak. Městu s úchvatnou osmanskou architekturou dominuje křižácký hrad Krak des Moabites, který byl několikrát obléhán muslimy. Odjezd do Petry. Ubytování a nocleh.
Hotel, polopenze.
den 7 Petra / Amman:
Po snídani si vychutnáte vrchol celého zájezdu při prohlídce úchvatného skalního města Petra. Tajemné město schované mezi třemi údolími Vás oslní krásnými chrámy, pohřebišti, spletitými chodbami a klenutými branami. Není se čemu divit, že je toto impozantní město zapsané na seznam památek UNESCO a že bylo dokonce zařazeno na seznam novodobých divů světa. K večeru odjezd přes poušť zpět do Ammanu, nocleh.
Hotel, polopenze.
den 8 Amman:
Po snídani transfer na letiště a k Vašemu letu domů. Přílet.
Snídaně.

Letecká doprava

Lety pravidelnou leteckou linkou.

Létáme renomovanými leteckými společnostmi, jako jsou (dle destinace) Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Korean Air, Lufthansa, Swiss Int. Air Lines, KLM, Air France, Delta Airlines a další.

Pro předběžné rezervace letenek prosíme o sdělení celých jmen všech cestujících. Rezervace jsou nezávazné a lze je zrušit bez storno poplatků.

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti na aktuálních letových časech. CK si také vyhrazuje právo na úpravu ceny letenky v závislosti na volné rezervační třídě. Letenky jsou kalkulovány v obvyklé rezervační třídě primárně pro odlety z Prahy. Přesný program, itinerář letu a cena letenky bude upřesněna v potvrzující nabídce v době rezervace zájezdu.

Nezávazná rezervace

Zájezd Cena Celkem
Cena zájezdu vč. všech letenek a tax 43 520 Kč 0 Kč
Doplňkové služby Cena Celkem

cena celkem 0 Kč Konečnou cenu a přesnou kalkulaci zájezdu Vám připraví náš Manažer destinace.

Země Jordánsko
Termín termín dle vlastního výběru (uveďte do poznámky)
Další termíny
Délka 8 dní
Typ zájezdu Poznávací zájezdy
Doprava Letecky
Odlety Praha, Vídeň, Mnichov, Budapešť
Ubytování Hotel***
Strava Polopenze
Kód AA-401215
Cena za osobu od 43 520 Kč
Nezávazně rezervovat

Osobně jsme procestovali zemi Jordánsko, rádi se s vámi podělíme o naše zážitky!

Miroslav Ľudma

+420 603 107 751

mludma@arcadia-air.com

Přírodní a architektonické skvosty Jordánska

Wadi Rum - The JordanTourism Board
45 700 Kč

Fascinujícím Jordánskem po Královské cestě - s koupáním v Aqabě

08 poušť Wadi Mujib - The JordanTourism Board
39 110 Kč

Pobyt na Borneu - Sabah - Beringgis Beach Resort & Spa 3*

39 150 Kč

To nejlepší z Luzonu s luxusním pobytem na ostrově Palawan

63 100 Kč

Tajemná zákoutí neobjeveného Kašmíru a úchvatná příroda Ladakhu

59 550 Kč

Za hranice všedních dní - luxusní pobyt v 5* resortu Sofitel na Bali

49 830 Kč