Návštěva kulturních památek v Indii a Nepálu ***

Privátní zájezd s osobním průvodcem CK již od 2 osob.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v 3* hotelech. | Dillí: Hotel Crest Inn | Jaipur: Hotel Hawa Mahal | Agra: Taj Villa | Orchha: Hotel Orchha Resort | Khajuraho: Isable Palace | Varanasi: Jade Inn | Káthmándú: Hotel Marshyangdi | Pokhara: Hotel Kantipur | Nagarkot: Hotel Niwa Niva Lodge | Všechny rezervace ubytování, transferů, programů apod. provádíme předem ihned po sepsání smlouvy o zájezdu. V případě obsazenosti hotelů bude nabídnuto ubytování stejné kategorie.

Strava

15x snídaně

Navštívená místa

 • Agra
  Agra
  Agra
  Agra je město ležící na břehu řeky Jamuny. Jeho existence je zmíněna již v eposu Mahábhárata. Navzdory stoletím si Agra uchovala svou krásu a i dnes nám připomíná atmosféru a ducha někdejšího hlavního města Mughalské říše. Řadíme jí mezi nejvýznamnější turistické destinace Indie. Najdete zde světově proslulý Tádž Mahal, na kterém pracovalo 20 000 dělníků po dobu 22 let. Dalším skvostem je pevnost Agra, která je typickou ukázkou mughalské architektury. Pro své červené zabarvení je také někdy nazývána Rudá pevnost.
 • Dillí
  Dillí
  Dillí
  Dillí je hlavní město Indie a po Bombaji s Kalkatou je třetím největším městem. Je to také město kontrastů, což se odráží v jeho rozdělení na starou a novou část. Nejvýznamnějšími stavbami Starého města jsou Červená pevnost, jejíž název plyne z využití červeného pískovce na její postavení, a mešita Jama Masjid, která je také největší mešitou Indie. Její nádvoří pojme až 25 000 lidí. Milovníci nákupů si přijdou na své v Chadni Chowk, kde si v klikatých uličkách mohou zakoupit nejrůznější indické zboží a suvenýry. Nové Dillí, jako odkaz Britů z 19. století, se může pochlubit širokými bulváry, četnými parky a hotely. Najdete zde prezidentský palác, vládní budovy, banky, obchodní centra i butiky slavných značek. Tato část města má již spíše ráz typického evropského velkoměsta
 • Jaipur
  Jaipur
  Jaipur
  Jaipur je hlavní město pouštního státu Rajasthan, jež je známé také jako „růžové město“ díky barvě, kterou na svých zdech nesou místní domy a městské hradby. Tato barva byla totiž považovaná za symbol pohostinnosti. Město bylo vybudováno velmi důmyslným architektem – jeho jádro tvoří šest pravoúhlých bloků budov, které jsou obklopené hradbami. Nejznámější stavbou Jaipuru je pětipatrový Hawa Mahal (Palác větrů), který je součástí komplexu Městského paláce tvořeného množstvím budov, nádvoří a zahrad. Nachází se zde také pět astronomických observatoří.

Cena zahrnuje

 • letenka Praha (Vídeň) - Dillí - Praha (Vídeň), včetně všech tax (v obvyklé rezervační třídě)
 • místní přelet Khajuraho - Varanasi, Varanasi - Kathmandu, Kathmandu - Dillí vč. všech tax (v obvyklé rezervační třídě)
 • ubytování ve 3* hotelech
 • stravování formou snídaní
 • všechny vstupy do památek dle itineráře
 • všechny transfery klimatizovaným vozem dle itineráře
 • služby anglicky hovořícího průvodce během prohlídek
 • plavba loďkou po březích řeky Ganga ve Varanasí
 • přejezd klimatizovaným vlakem z Agry do Gwalior
 • asistence na letišti a v hotelech v Indii
 • 24-hodinová asistenční linka v Indii a Nepálu
 • vládní poplatky
 • povinné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vízum, cena 1.970,-Kč (na požadavek zajistíme za poplatek 500,-Kč)
 • vízum do Nepálu (vyřízení na letišti za poplatek 25,-USD + 1x foto)
 • cestovní pojištění (na požadavek zajistíme)
 • strava a nápoje neuvedené v itineráři
 • spropitné a osobní výdaje, fakultativní aktivity

Program zájezdu

den 1

Praha / Dillí

Odlet. Přílet na mezinárodní letiště v Dillí. Setkání s průvodcem naší CK. Transfer do hotelu, ubytování.
Hotel.
den 2

Dillí

Po snídani vás čeká celodenní prohlídka Dillí s průvodcem. Začnete návštěvou Starého Dillí. Prohlídka největší mešity v Indii Jama Masjid, na jejíž náměstí se vejde až 25 tisíc lidí. Poté se projdete barevnými tržnicemi části Chandni Chowk, následně budete míjet Red Fort, pevnost, jejíž mohutné zdi z červeného pískovce s mnoha věžičkami a baštami ční nad širokým příkopem v severovýchodní části původního Šáhdžahánábádu, až dojedete k Raj Ghatu. Právě zde odpočívá Mahatma Gandhi. Odpoledne prohlídka Nového Dillí, kde spatříte například Qutub Minar, nejvyšší minaret v Indii. Projedete se kolem India Gate až k prezidentskému paláci a k indickému parlamentu. Nebude chybět ani prohlídka slavné Humayunovi hrobky. Nocleh v hotelu.
Hotel, snídaně.
den 3

Dillí / Jaipur

Po snídani odjezd do Jaipur, zvaného také jako Růžové město. Jaipur je dlouho zavedený na turistických trasách jako třetí vrchol „zlatého trojúhelníku“. Město uvnitř skýtá hlavní turistická lákadla jako je Palác větru neboli Havá Mahal, Městský palác a mnoho bazarů. Individuální volno na vlastní aktivity nebo odpočinek. Průvodce Vám rád poradí, která zajímavá místa je možné navštívit, kde strávit příjemný večer v Jaipuru. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 4

Jaipur / Amber / Jaipur

Po snídani prohlídka mohutné pevnosti Amber ze 16. století, o které se tvrdí, že její dlouhé zdi jsou vidět i z vesmíru. Cestou zastávka u Paláce větru postaveného z růžového a červeného pískovce s více jak 950 okýnky. Odpoledne se vrátíte do Jaipuru, navštívíte Městský palác, který je obehnán vysokou zdí ve středu starého města a obklopen krásnými zahradami a nádvořími. Den zakončíte prohlídkou velmi zajímavé observatoř Jantar Mantar.  Večer individuální volno, které můžete strávit návštěvou místních barevných tržišť s textiliemi. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 5

Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra

Po snídani odjezd do Agry. Cestou návštěva města Fatehpur Sikri (UNESCO), kde najdete skvěle zachované stavby mughalské architektury. Město je postaveno z jemného červeného pískovce zvaného Sikri sandstone, který hraje během dne růžovými až rudými odstíny. Poté pokračování do města Agra. Ubytování v hotelu v Agře. Individuální volno pro vlastní aktivity a k odpočinku. Průvodce Vám rád poradí, která zajímavá místa je možné navštívit, kde strávit příjemný večer v Agře. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 6

Agra

Po snídani prohlídka Agry. Čeká Vás jeden z novodobých divů světa slavný Tádž Mahal, který byl postaven císařem Shah Jahan na památku své ženy Mumtaz Mahal. Tuto úžasnou hrobku stavělo více jak 20 tisíc dělníků po dobu 22 let. Poté navštívíte nádhernou pevnost v Agře, postavenou z červeného pískovce, včetně paláců a nádherných zahrad. Večer prohlídka Itmad-ud-Daulah, známého také jako "Malý Tádž". Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 7

Agra / Gwailor / Orcha

Po snídani Vás řidič odveze na vlakové nádraží a pojedete směrem do Gwalior. Na vlakovém nádraží v Gwailor na Vás již bude čekat Váš průvodce. Bude následovat prohlídka pevnosti Gwalior, která tvoří dominantu města, návštěva místních paláců a chrámů. po prohlídce města Gwalior odjezd do Orchhy, tzv. "skrytého města". Město bylo založeno již v 16. století na dřevěném ostrově na řece Betwa. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 8

Orcha / Khajuraho

Po snídani Vás čeká návštěva paláců Orcha. Prohlédnete si paláce Jehangir Mahal a Ram Raja Temple a další významné stavby tohoto města. Poté odjezd do nedalekého města Khajuraho. Město ukrývá neskutečné architektonické klenoty, komplex hinduistických chrámů, které patří bezesporu k nejdůležitějším zastávkám na cestě za poklady indického starověku. Transfer do hotelu a volno na Vaše aktivity. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 9

Khajuraho / Varanasi

Po snídani navštívíte východní část chrámů Khajuraha. Historický chrám Jain, Parsvanath, Vamana a chrám Javari. Pokračovat budete k tzv. západní skupině, která zahrnuje komplex chrámů Kandarija, Mahádévá, Višvanátha a Lakšmana. Odpoledne Vás řidič odveze na letiště pro Váš místní přelet do Váránasí, města nazývaného místními obyvateli Kashi. Projížďaka rikšou po městě Varanásí. Večer Vás čeká rituální obřad u posvátné řeky Ganga ve Varanásí. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 10

Varanasi

Brzy ráno před snídaní se nalodíte na loďku a poplujete po řece Ganze, jejíž břehy lemují nádherné pavilony a paláce z 18. a 19. století a četné chrámy, pod nimiž se nacházejí široká schodiště zajišťující přístup k vodě. Poplujete kolem chrámu Višvanátha, kterému se také říká Zlatý chrám pro jeho pozlacenou věžičku. Je přístupný jen hinduistům, ostatní se musí spokojit s pohledem z okolních budov. Pokračovat budete kolem moderního chrámu Bharat Máta (Matka Indie), jehož slavnostní otevření se zúčastnil také Mahátma Gándhí. Chrám skrývá plastickou mapu celého indického subkontinentu i s tibetskou náhorní plošinou. Po snídani návštěva hinduistické univerzity Benaras Hindu University, a chrámu Viswanath Temple. Odpoledne prohlídka městečka Sarnath, které je významným budhistickým centrem. Návštěva archeologického muzea. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 11

Varanasi / Kathmandu

Po snídani transfer na letiště a přelet do hlavního města Nepálu - Kathmandu (přímý let nebo s přestupem v Delhi). Na letišti na Vás bude čekat řidič, který Vás odveze do Vašeho hotelu. Individuální volno na Vaše aktivity. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 12

Kathmandu / Patan / Kathmandu

Po snídani prohlídka města a okolí. Nejdříve navštívíte stúpu Swayambhunathnath, která je známá rovněž jako "Monkey Temple". Projdete se po slavném Durban Square a centrem města. Odpoledne vás čeká prohlídka Patanu. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 13

Kathmandu / Pokhara / Chorepatan / Pokhara

Po snídani transfer do malebného horského městečka Pokhara. Krásné městečko, nad nímž se tyčí zasněžené vrcholky Himalájí. Prohlídka městečka. Odpoledne výlet do Chorepatan, což je výchozí bod k 3hodinové túře k World Peace Stupa. Úžasné výhledy do okolí z vrcholu. Poté návrat do Pokhary. Večer individuální volno na Vaše aktivity. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 14

Pokhara

Brzy ráno transfer do nedalekého městečka Sarangkot, odkud budete moci vidět úžasný východ slunce. Krásné výhledy do okolí. Poté procházka údolím Pokhary, odkud budete mít překrásné výhledy na zasněžené vrcholky hor Annapurna, Dhaulagiri a Machhapuchhare. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 15

Pokhara / Nagarkot

Po snídani pojedete do Nagarkot 2.175 m.n.m., odkud budete mít krásný výhled na Mt. Everest. Procházka s krásnými výhledy do okolí. Nocleh v hotelu.

Hotel, snídaně.

den 16

Nagarkot / Kathmandu

Brzy ráno transfer na vyhlídku na východ slunce. Po snídani návštěva Bhadgoan (Bhaktapur), kde navštívíte krásné Durbanské náměstí. Následný transfer na letiště v Kathmandu a odlet domů.
Snídaně.
den 17

Přílet.

Letecká doprava

Lety pravidelnou leteckou linkou.

Létáme renomovanými leteckými společnostmi, jako jsou (dle destinace) Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Korean Air, Lufthansa, Swiss Int. Air Lines, KLM, Air France, Delta Airlines a další.

Pro předběžné rezervace letenek prosíme o sdělení celých jmen všech cestujících. Rezervace jsou nezávazné a lze je zrušit bez storno poplatků.

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v závislosti na aktuálních letových časech. CK si také vyhrazuje právo na úpravu ceny letenky v závislosti na volné rezervační třídě. Letenky jsou kalkulovány v obvyklé rezervační třídě primárně pro odlety z Prahy. Přesný program, itinerář letu a cena letenky bude upřesněna v potvrzující nabídce v době rezervace zájezdu.

Nezávazná rezervace

Zájezd Cena Celkem
Cena zájezdu vč. všech letenek a tax 59 630 Kč 0 Kč
Doplňkové služby Cena Celkem

cena celkem 0 Kč Konečnou cenu a přesnou kalkulaci zájezdu Vám připraví náš Manažer destinace.

Země Indie, Nepál
Termín 27.5. - 12.6.2019
Další termíny
Délka 17 dní / 15 nocí
Typ zájezdu Poznávací zájezdy
Doprava Letecky
Odlety Praha, Vídeň, Mnichov, Budapešť
Ubytování Hotel***
Strava Snídaně
Kód AA-406688
Cena za osobu 59 630 Kč
Nezávazně rezervovat

Osobně jsme procestovali zemi Indie, rádi se s vámi podělíme o naše zážitky!

Miroslav Ľudma

+420 603 107 751

mludma@arcadia-air.com

Tajuplné chrámy a safari v nejkrásnějších národních parcích Indie

60 950 Kč

Tajemná zákoutí neobjeveného Kašmíru a úchvatná příroda Ladakhu

59 550 Kč

Velká cesta Indií s návštěvou sultánových paláců a pouštních dun Jaisalmeru

Na vyžádání

Za hranice všedních dní - luxusní pobyt v 5* resortu Sofitel na Bali

55 830 Kč

Treking do základního tábora Mt. Everest

66 510 Kč