Poukaz (Lex Voucher) od CK Arcadia Air

Vážení klienti, milí přátelé!

Děkujeme vám všem za podporu naší cestovní kanceláři a vstřícnost při vypořádání neuskutečněných zájezdů v důsledku náhlého šíření onemocnění COVID-19, respektive přijatých omezujících opatření v ČR i ve světě.

Za současné, mimořádné situace se naše cestovní kancelář rozhodla využít tzv. ochrannou dobu pro vypořádání neuskutečněných zájezdů a postupně podle termínu zahájení zájezdu předáváme Poukazy (Lex Voucher) za nečerpaný zájezd v hodnotě uhrazených záloh (plateb) za zájezd, které budete moci využít na zájezd v náhradním termínu.

Poukazy (Lex Voucher) vystavujeme v souladu se Zákonem o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označeného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (tzv. Lex Voucher), který velmi podrobně definuje podmínky vystaveného Poukazu a související podmínky při vypořádání smluvních vztahů se zákazníky, a zákazníkům náleží práva podle tohoto zákona.

Zákon č. 185/2020 Sb. ke stažení zde.

Děkujeme ještě jednou za vaši důvěru při výběru dovolené s naší cestovní kanceáří a vaše laskavé pochopení. Vynasnažíme se, abyste si dovolenou podle svých představ užili hned, jak to bude možné.