Informace a doporučení na cesty za exotikou

Níže uvádíme některé obecné a praktické informace, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a které si prosím pozorně přečtěte.

Při rezervaci

 • Dbejte zvýšené pečlivosti při uvádění Vašeho jména a jména Vašich spolucestujících při veškerém kontaktu s naší CK – jméno a příjmení musí přesně odpovídat jménu uvedenému v cestovních dokladech (cestovní pas) účastníků zájezdu. Pořizujete-li si zájezd jako svatební cestu, je třeba dopředu uvažovat nad tím, zda v době cesty nebudete mít již cestovní pas s novým příjmením. Zejména na letenkách nejsou dodatečné opravy jména ze strany leteckých společností dovoleny a v takovém případě je třeba vystavit novou letenku (nelze používat jména zkrácená, zdomácnělá apod.).

Před cestou

 • Zapište si kontaktní informace na nejbližší zastupitelský úřad ČR. Jejich seznam naleznete na stránkách MZV ČR - www.mzv.cz.
 • Pořiďte si a vezměte s sebou kopie Vašich cestovních pasů, víz a očkovacích průkazů pro případ jejich ztráty.
 • Zkontrolujte si platnost svého cestovního pasu, který musí být zpravidla platný ještě nejméně 6 měsíců po opuštění destinace. Z praktických důvodů doporučujeme vlastnit pas s biometrickými údaji (pasy vydávané po 1. září 2006).
 • Zkontrolujte si vstupní formality (víza) pro vstup do destinace i při přestupu na letištích ve 3. zemích (např. USA, Austrálie). Aktuální informace Vám sdělí na zastupitelských úřadech, jejichž seznam naleznete na stránkách MZV ČR – www.mzv.cz.
 • Nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění a sdělit telefonní číslo na asistenční službu pojišťovny svým spolucestujícím nebo pracovníkům CK. Zároveň si můžete sjednat pojištění storna zájezdu pro případ, že se zájezdu z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit.
 • Nezapomeňte na povinná a doporučená očkování před cestou. Informace o povinných a doporučených očkováních naleznete na www.ockovani.cz/ockovani-na-cesty/. Nezapomeňte si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu. Vezměte si s sebou veškeré pravidelně užívané léky na celou dobu pobytu.
 • Nedoporučujeme s sebou na zájezd brát cenné věci jako například šperky. I snubní prsten může přitahovat pozornost.
 • Vezměte si s sebou vhodné oblečení s ohledem na program a podnebí. Nezapomeňte na opalovací krémy a repelenty proti hmyzu, popř. adaptér do elektrických zásuvek.

Během pobytu

 • Dodržujte stanovený program a řiďte se pokyny a doporučeními CK, resp. zástupců CK, průvodců, řidičů a provozovatelů ubytovacích zařízení. Řidič a průvodce může být tatáž osoba. Dodržujte místní zvyklosti zejména s ohledem na náboženství. V některých (zejména muslimských) zemích je zakázána konzumace alkoholu. Vyvarujte se fotografování úřadů, vojenských objektů, nádraží, letiště a podobných míst. Chcete-li fotografovat místní obyvatele, doporučujeme se jich předem dovolit. Předejdete tím případným nepříjemnostem.
 • Na safari nevystupujte z vozidla bez svolení průvodce/řidiče a neopouštějte prostor ubytovacího zařízení.
 • V zájmu bezpečnosti a pohodlí a s ohledem na mimořádné okolnosti v místě pobytu může být program upraven. V těchto případech vždy plně dodržujte pokyny průvodce či jiného zástupce CK.
 • Hygienické návyky místních obyvatel v exotických zemích často nemusí odpovídat našim zvyklostem. Totéž platí o údržbě a úklidu veřejných prostor (ulice, parky, zahrady, veřejné pláže), kde se též mohou volně pohybovat toulavá zvířata (psi, kočky, někde například i krávy či opice). Ne vždy je v možnostech místního personálu úplně zamezit výskytu drobných živočichů na pokoji (ještěrky, brouci) a to i v ubytováních vyšší kategorie. Případné připomínky řešte ihned na místě s provozovatelem ubytovacích zařízení či průvodcem.
 • Stravovací zvyklosti v exotických destinacích jsou velmi odlišné od těch našich. Jídlo je často připravované a servírované jinak, než jsme zvyklí. Používá se větší množství i pálivého koření nebo například tuku. Není-li uvedeno jinak, je strava, která je součástí zájezdu, zpravidla servírovaná.
 • Způsoby chování místních obyvatel mohou být odlišné od evropských zvyklostí. Mohou rádi zkoušet navazovat přátelské kontakty s cizinci, prodávat své zboží a služby či chovat se obecně temperamentněji a hlučněji, a to i v hotelech, na plážích či v blízkosti turistických cílů.
 • Případné cenné věci jako šperky, doklady, hotovost, platební karty, notebooky aj. ukládejte výhradně do trezorů na recepci či na pokoji a v žádném případě je při cestování nenechávejte bez dozoru.
 • Finanční hotovost směňujte pouze v oficiálních směnárnách či bankách. V žádném případě neprovádějte směnu na ulici.
 • V období různých státních a náboženských svátků může být omezen provoz služeb (obchody, restaurace, banky, veřejná doprava). Zejména v muslimských zemích v období Ramadánu může být složité zakoupit občerstvení v průběhu dne. V těchto případech požádejte o informaci či radu zástupce CK v destinaci.
 • Dodržujte základní pravidla bezpečnosti. Dbejte na svoji vlastní bezpečnost s ohledem na aktuální situaci v místě pobytu. V některých místech není doporučeno se pohybovat mimo ubytovací zařízení po setmění i s ohledem například na horší veřejné osvětlení a stav veřejných prostor (například chodníků).
 • První a poslední den zájezdu je určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu.

Nebojte se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá. Rádi Vám poradíme jak před zahájením cesty, tak přímo v místě pobytu prostřednictvím zástupce naší CK. Přejeme Vám příjemný pobyt v zahraničí.