(partnerský článek)

Během cest letadlem mohou nastat chvíle, kdy bude třeba řešit zpoždění vašeho letu, což je dost nepříjemná situace. Pokud ale víte, co máte v tuto chvíli dělat, bude se vám tato situace snášet mnohem lépe. Podívejme se, na co máte nárok během čekání na zpožděný let. Jde o služby na letišti i případná finanční odškodnění. Často se řeší třeba i zatoulané či ztracené cestovní tašky a poničené kufry a zavazadla, což může vzniknout mnoha způsoby. Své kabinové zavazadlo máte u sebe a zas až tak často se jeho ztráta či poškození neřeší.

Kdy vzniká nárok na kompenzace

Nejde o všechny lety. Domáhat se kompenzace plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, můžete v následujících případech.

● pokud váš let začíná na letišti na území členského státu

končí na letišti na území členského státu a zároveň je operován evropskou aerolinkou

Členským státem se rozumí země Evropské Unie, Norsko, Švýcarsko a Island. Pokud splňujete uvedenou legislativní podmínku, máte další možnosti. Pokud nechcete věnovat čas a úsilí vymáháním odškodnění z leteckých společností, obraťte se na některou ze společností, která se tím zabývá.

Nárok na občerstvení

Letecký dopravce má povinnost postarat se o cestující při značném zpoždění na letišti odletu za předpokladu, že je plánovaný odlet zpožděn alespoň o 2 hodiny nezávisle na příčině daného zpoždění. Výše zpoždění k uplatnění nároku se odvíjí od celkové vzdálenosti letu.

2 hodiny u letů do 1 500 km

3 hodiny u letů od 1 500 km do 3 500 km

4 hodiny u letů nad 3 500 km

Je jedno, zda jde o špatné počasí nebo pozdní přílet letadla z předchozí destinace. Aerolinka se o vás musí postarat na letišti odletu i na přestupním letišti, kdy zpoždění zvýší čekání na návazný let. Máte nárok na občerstvení úměrné délce zpoždění.

● Pokud je let opožděn o 2 až 4 hodiny, ostanete voucher na občerstvení, který pokryje vodu a bagetu, či menší jídlo v fast-foodu na letišti. Pokud je toto zpoždění delší, můžete požadovat další voucher.

● Mimo to vám dopravce musí umožnit dva bezplatné hovory, které jsou ale při letištních wi-fi téměř nepoužívané.

● Většinou jsou letištním rozhlasem svoláváni cestující, aby se dostavili na určitou přepážku, kde jsou vydávány vouchery na jídlo. Informovat se můžete i u personálu u odletového gatu.

Nárok na ubytování

V případě, že se váš let opozdí až do druhého dne, letecká společnost vám musí zařídit ubytování včetně dopravy z letiště a zpět. Pokud nastanou situace, jako jsou stávky nebo třeba sněhové kalamity, většinou je let úplně zrušen a na nový let se čeká i několik dní. Letecká společnost vám musí zařídit hotel včetně stravy na celou dobu čekání. Pokud by přeprava na hotel mohla způsobit další zpoždění, dopravce nemusí službu poskytnout. Jde-li ale o předpokládané zpoždění v délce 8 a více hodin během noci, na hotelu vždy trvejte. Vyhledejte pracovníka, který má váš let na starosti a se domáhejte o ubytování s odvoláním na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Odepření služby je protizákonné.

Nárok na finanční odškodnění

Finančního odškodnění za váš zpožděný let může být až v částce až 16 000 Kč. Pokud do cílové destinace dorazíte později o 3 hodiny a více, musí vám letecká společnost proplatit následující částky:

250 € při vzdálenosti do 1 500 km

400 € při vzdálenosti od 1 500 km do 3 500 km

600 € při vzdálenosti nad 3 500 km

Vzdálenost se počítá vzdáleností od počátečního až po cílové letiště bez ohledu na to, zda a kde přestupujete. Zpoždění 3 hodiny se počítá jako rozdíl času od plánovaného příletu až po otevření prvních dveří a zahájení výstupu z letadla. V případě přestupu platí čas příletu do finální destinace. Letecká společnost nemusí hradit finanční kompenzaci, pokud byl let opožděn kvůli nepředvídatelným okolnostem jako diplomatické nepokoje, nepřízeň počasí a stávka personálu letiště nebo řídících letového provozu. Stávka zaměstnanců dané letecké společnosti není nepředvídatelná okolnost.

Jedná-li se o zrušený let

Nárok na finanční kompenzaci za zrušení letu vzniká:

● pokud nejste o zrušení letu informováni alespoň 2 týdny před plánovaným časem odletu

● pokud nejste o zrušení letu informováni ve lhůtě od 2. týdnů do 7. dnů před plánovaným časem odletu a nebylo vám nabídnuto přesměrování umožňující odletět nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odletu a zároveň dosáhnout cílového místa určení nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu

● pokud nejste informování o zrušení ve lhůtě kratší 7. dnů před plánovaným časem odletu a nebylo vám nabídnuto přesměrování vašeho letu umožňující odletět nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem odletu a nakonec dosáhnout cílového místa určení nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu

Jak získat finanční odškodnění

Obraťte se na leteckou společnost s žádostí o odškodnění z důvodu opožděného příletu a informujte je, že zpoždění bylo delší jak 3 hodiny a máte nárok na finanční kompenzaci. Uveďte své bankovní číslo včetně IBAN a vyčkejte odpovědi. Pokud obdržíte zprávu o tom, že bylo zpoždění z důvodu nepředvídatelných okolností, nebo vám nabídne kompenzaci v neodpovídající částce, předejte případ právní agentuře specializací se na tyto případy. Většinou jde o provizi maximálně 25 % z vymožené částky. Za ten čas a úbytek starostí to stojí. Předžalobní výzvy a soud nemusíte absolvovat.

Potřebné dokumenty

K vyřízení kompenzace budete potřebovat:

● elektronická letenka vaší rezervace

● palubní vstupenka

● bude se hodit i foto příletové tabule s vaším zpožděným letem

● potvrzení o zpoždění nebo zrušení letu je dalším velkým pomocníkem, nechte si jej vystavit

● kompenzace můžete žádat až 3 roky zpětně

● vyplňte formulář EU pro stížnosti a zašlete jej letecké společnosti doporučeně s informacemi o zpoždění či zrušení letu a žádostí o kompenzaci

● jestliže letecká společnost odmítne nárok plnit, obraťte se na vnitrostátní orgány odpovídající za vynucování nařízení v příslušné zemi podle místa vzniklé situace či podle cílové destinace v EU (seznam příslušných vnitrostátních orgánů je u formuláře)

● oprávněný nárok lze řešit soudní cestou, kdy podáte žalobu k místně příslušnému soudu formou návrhu na vzdání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu

● nebo předejte případ právní agentuře specializací se na tyto případy

Zpožděné lety jsou běžnou součástí letecké dopravy a nelze je předvídat ani jim zamezit. Je třeba s nimi počítat.

Autor: Specialista na cestovní zavazadla Nejkufry.cz