Keňa, země na východě Afriky je častou destinací milovníků zvířat a přírody obecně. Turisté a návštěvníci z celého světa sem míří za zážitky spojenými s pozorováním volně žijící zvěře. Vždyť kdo by nechtěl na vlastní oči spatřit desetitisícová stáda kopytníků, majestátní slony, mrštné levharty nebo dokonce samotného krále zvířat – respekt budícího lva. Bohužel, i v Keni je patrný ústup divoké přírody a některé z druhů jsou již nyní vážně ohrožené. Stále se posunující hranice lidské přítomnosti a zvyšování požadavků na rozlohu zemědělské půdy, kácení lesů, znečišťování vodních zdrojů a samozřejmě také nelegální lov a pytláctví za účelem zisku trofejí (sloni, nosorožci…), případně masa divoce žijících zvířat (tzv. bush meat). Turismus je jednou z cest, jak vytvořit sociální a ekonomický tlak na zřizování rezervací a lepší ochranu zvířat v nich žijících. Neváhejte proto a objednejte si zájezd do exotiky ještě dnes! Jaká jsou ale ta nejohroženější zvířata, která zde budete moci vidět?

Zebra Grévyho

Od běžného druhu zebry se Zebra Grévyho liší odlišným pruhováním, které je přímější, a také většíma ušima. Zatímco na začátku sedmdesátých let se po keňských pláních jen v oblasti Laikipia prohánělo na patnáct tisíc těchto zeber, dnes jejich populace poklesla na méně než tři tisíce. Důvody ohrožení Zebry Grévyho jsou typické a patří mezi ně ilegální lov i rozšiřování pastvin pro domácí dobytek. Vytlačování zeber z jejich přirozeného prostředí navíc vede k překrývání populací Zebry Grévyho a jiných, běžnějších druhů zeber a následuje vzájemné křížení.

Nosorožec černý

Nosorožec černý, nazývaný též jako nosorožec dvourohý žije již jen na několika málo místech Keni, Tanzanie, Namibie či jižní Afriky. Oproti druhému africkému nosorožci – nosorožci tuponosému – je menší. Je označován jako kriticky ohrožený. Na začátku 20. století žilo v subsaharské Africe na 100 tisíc jedinců, dnešní populace čítá něco málo přes dva tisíce nosorožců, pro které představují ohrožení především pytláci, kteří je loví kvůli rohům, jež jsou na asijském trhu považovány za zázračný lék.

Gepard východoafrický

Štíhlý a elegantní sprinter, nejrychlejší mezi suchozemskými zvířaty, je ohrožený ve všech oblastech svého výskytu. V Keni, kde žije poddruh pojmenovaný jako gepard východoafrický, se vykytují již jen v několika oblastech. I počty gepardů stále klesají a existuje reálné riziko, že africká savana přijde o jedno ze svých nejtypičtějších zvířat. Geparda východoafrického by tak mohl potkat krutý osud některých jiných, především asijských, poddruhů této nádherné kočkovité šelmy a z volné přírody by mohl zcela vymizet.

V případě, že by tato nebo jiná ohrožená zvířata zmizela z volné přírody, svět by utrpěl nenahraditelnou ztrátu. Neváhejte proto a podnikněte cestu do Keni , nejen proto, že za několik let již tam nemusí být, ale také proto, že vaše cesta může přispět k jejich větší ochraně.