Největší náboženské město na světě a také jedno z největších měst ve své době. Tím vším je chrámové město Angkor Wat, které rozhodně zaujme také nyní, v současné době. I když nyní se jedná jenom o opuštěný komplex, bez klasických obyvatel, stále jde o velmi vyhledávané turistické místo. Vzhledem k jeho poloze je dobré připomenout, že ideální volbou je bydlet ve městě Siem Reapu, odkud je možné se ke chrámu vydat buď na kole, nebo využít oblíbený „tuk-tuk“ - motocyklu s přívěsem.

Historie Angkor Wat je úchvatná

Podívejme se do historie, jelikož ta jasně potvrzuje, že Angkor Wat byl unikátním místem. Jednotlivé chrámy, které se v tomto komplexu nacházejí, byly s největší pravděpodobností postaveny v období IX století našeho letopočtu. Zasloužili se o to hlavně hinduističtí vládci. Vlivem změny oficiálního náboženství, ale i vlivem toho, že hlavní město bylo přestěhováno do Phnom Penhu, došlo k tomu, že v období patnáctého století byl komplex Angkor Wat obydlený už jenom mnichy. I ti postupně dané místo opouštěli, a to hlavně v souvislosti s vpádem thajských vojsk, jejichž úkolem bylo nejenom danou oblast hlavně zpustošit. Pokud se podíváme i na moderní historii, nesmíme opomenout rok 1992. Právě ten je důležitým milníkem, jelikož to byl Angkor Wat zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Co komplex Angkor Wat nabídne?

Celková plocha tohoto komplexu byla opravdu unikátní. Toto město se rozkládalo na ploše deseti kilometrů čtverečných. Na ochranu bylo použito více než 12 kilometrů dlouhých hradeb, které byly vysoké 8 metrů. Nechyběl také rozsáhlý vodní příkop. Vše dohromady tvořilo čtvercový půdorys, který byl také chráněn vodním příkopem. Uprostřed celého komplexu se nacházel královský palác, paláce velmožů, a několik správních budov. Tolik k představě toho, jak dané monumentální město vypadalo.

Vstup do města je rozhodně velmi impozantní, jelikož se do dané oblasti nelze dostat jinudy, než po mostě přes vodní příkop, kde nechybí mohutná strážní věž, která je také jednou z dominant samotného města. Hlavní dominantou je centrální chrám, který se pyšní pěti věžemi, které mají uspořádání jako na hrací kostce. Tento chrám je také jedním z nejvíce zachovalých v dané oblasti. Dalším z výjimečných chrámů v tomto monumentálním městě je také Preah Khan. Ten zaujme především tím, že o něco v souvislosti s turismem není takový zájem a tak je celkem prázdný. Nemalým unikátem je chrám Ta Keo, který zaujme hlavně svou výškou a příkrým schodištěm. Při jeho průzkumu zjistíte, že není dokončený, jelikož stavbu přerušil zásah blesku – špatné znamení. Největším unikátem je zcela jistě chrám Ta Prohm, který je unikátní tím, že jím prostupně prorůstá místní džungle. Takto byl nalezen a od té doby je necháván na pospas přírodě. To z něho vytváří doslova unikátní místo, na které se nezapomíná. Je možné pozorovat třeba kořeny mohutných stromů, které prorůstají stavbami, nebo řadu rostlin, které na nich jednoduše vyrůstá.

Nejenom pro turisty

Angkor Wat není jenom místem pro turisty, jelikož aktuálně se komplex využívá také k modlení. Nechodí se sem však modlit mniši, ale mnišky. Po celém komplexu se nachází hned několik modliteben, kde mnišky sedí na zemi a modlí se k bohu. I toto je však poslední částečnou turistickou atrakcí. Mnišky aktivně nabízejí možnost, že se za samotného turistu pomodlí, nebo mu na jeho zápěstí uvážou provázek pro štěstí. Utržené peníze za tyto služby jsou následně odevzdávány nadacím, které se starají o opuštěné děti. I to je jedním z unikátů komplexu Angkor Wat, který tak neslouží jenom jako klasické turistické lákadlo, ale činnosti místních mnišek mají i charitativní přesah.

Zaujal vás tento článek? Zjistěte více o možnostech návštěvy této svatyně a mnoha dalších zajímavostí v naší aktuální nabídce zájezdů do Kambodži.