Stát Goa je bývalou portugalskou kolonií, jehož hlavní město je Panadží. Dnes je sice nejmenším, ale zároveň nejvíce prosperujícím státem Indie, který leží u pobřeží Arabského moře. Goa má blízko k evropským destinacím, proto jej navštěvuje jak indická smetánka, tak i turisté, kteří jednou na dovolenou na Goa . Pláže mají velkou rozlohu, proto nejsou příliš zalidněné. Obyvatelé vyznávají křesťanství a kuchyně tu není pouze jen indická, spíše klasicky světová.

Místní chrámy

Hojně navštěvovaným městem je Velha Goa, neboli Stará Goa. Zde nalezneme mnoho chrámů, které určitě stojí za vaši návštěvu.

Chrám Brahma

Opomenout nelze chrám Brahma, jenž je věnován stejnojmennému bohu. Ten se údajně zasloužil o stvoření vesmíru. Bývá zobrazován se čtyřmi hlavami, obličeji i rukama. Tento chrám byl původně umístěn v Karmali. Od doby kdy Goa není portugalskou kolonií, byl přesunut a znovu vysvěcen. Socha samotného Brahmy je pochopitelně největší atrakcí celého chrámu.

Chrám Mangueshi

Následuje chrám Mangueshi, jenž má mnoho nej – největší, nejbohatší a nejpopulárnější. Byl věnován Mangueshi (=inkarnace Šivy). Velká čtvercová nádrž je nejstarší částí chrámu. Věřící v ní mohou provádět koupele před zahájením obřadu či modliteb. Součástí chrámu je také nádvoří a obřadní místnost, která slouží pro svatby, ale také pro poutníky . Před hlavním vchodem se tyčí osmiboká lampová věž Deepa Stambha, jejíž vrcholek zdobí malá kopule.

Chrám Shantadurga

Další chrám nese název po bohu, kterému je věnován. Jmenuje se Shantadurga. Často je tento bůh zobrazován s dvěma hady. Ti mají představovat Vishnu a Shivu, kteří mezi sebou bojovali a Shantadurga tento boj umírnil.
Chrámový komplex tvoří hlavní chrám a tři menší. Každá budova má pyramidovou střechu s kopulí . Stejně jako chrám předešlý, i tento má svou vlastní nádrž. Kromě toho je zde i penzion, tudíž se můžete přímo v chrámu ubytovat a užít si svou dovolenou.

Další vyžití v Goa

Goa není typickým indickým městem , protože se snaží spíše přibližovat Evropě. Naleznete zde zábavu v podobě diskoték a barů, ale také tu lze poznávat místní kulturu díky chrámům a bazilikám. Příroda této provincie s jejími plážemi je více než půvabná. Věříme, že si tu téměř každý užije dovolenou na Goa po svém.